Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Eindverslag Budgetcursus groep 1

ProFor is vanaf oktober 2014 gehuisvest middenin in de H-buurt en hierdoor gevestigd bij de doelgroep, waardoor een laagdrempelige aanpak mogelijk is.

Onze focus ligt op de speerpunten van schulden, werk, onderwijs en gezondheid. Maar ook vaders en ouderen verdienen onze aandacht. Familie coaches worden ingezet en helpen vooral multi-probleemgezinnen achter de voordeur. Onze coaches verenigen diverse functies in één persoon en zijn in staat om op de eerste lijn problemen op te pakken. Zij richten zich vooral op diagnose, signalering, preventie, coaching en begeleiding. Succesfactoren zijn het laagdrempelige en outreachende karakter van de aanpak en de nadruk op maatwerk per gezin of persoon. Spaanstaligen (de meesten hebben een Nederlands paspoort) hebben extra begeleiding nodig bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Veel instanties verstaan en spreken geen Spaans met als gevolg dat er veelvuldig communicatieproblemen en misverstanden ontstaan. Bij ProFor melden zich de afgelopen paar jaar steeds meer Spaanstaligen (met een Nederlandse of een ander paspoort). Momenteel vormen Spaanstaligen zelfs de meerderheid van de hulpvragers: 60% (naast 20% uit het Caribisch gebied en 20% uit overige gebieden). Doordat binnen ProFor diverse personen Spaans spreken of afkomstig zijn uit deze landen, kan ProFor een belangrijke rol spelen om deze Spaanstaligen zich thuis te laten voelen in Nederland.

Veel problemen binnen gezinnen hebben te maken met geld en vooral het vooruitschuiven van financiële problemen, waardoor uiteindelijk een ontwrichtende situatie kan ontstaan. De meesten moeten leven van een minimum inkomen met kleine kinderen. Soms hebben zij twee banen om te kunnen overleven. Vaak kan er vanwege beslaglegging geen aanspraak worden gemaakt op kinderbijslag en andere toeslagen. Kinderen gaan zonder voldoende te hebben gegeten naar school of hebben geen geld voor reiskosten om naar school te gaan. Per 1 juli 2015 is de nieuwe uitkeringsnorm van kracht waardoor er nog minder inkomen is in zo’n gezin. Men houdt gemiddeld €100 over om te eten en te leven. Soms ook niets en moet men lenen om maandelijks rond te komen. De laatste tijd worden er steeds meer personen aangemeld bij de voedselbank. In Amsterdam Zuidoost (Bijlmer en andere wijken) wonen relatief veel gezinnen waarbij de geschetste problematiek speelt. In Zuidoost is het percentage werklozen het hoogst van alle stadsdelen. De criminaliteitsindex 2013 laat zien dat Bijlmer Centrum op afstand de meeste risicofactoren van alle Amsterdamse buurten kent voor het ontwikkelen van crimineel gedrag, dit zowel onder volwassenen als jongeren. De politie geeft aan dat integrale aanpak gericht op jeugd, hangvolwassenen, drugspreventie en dagbesteding nodig blijft in heel Bijlmer Centrum en specifiek in de H-buurt en Venserpolder. Volgens het rapport Gebiedsagenda Bijlmer Centrum, is intensieve aanpak van essentieel belang. In april is ProFor in gesprek geraakt met MaDi. De financiering van DWI Amsterdam is gestart om voor de Spaanstalige doelgroep, budgetcursussen te verzorgen. Het blijkt dat de meeste hulpvragen te maken heeft met schulden van gemiddeld €5.000 en hoger. Ook zijn er deelnemers met schulden zoals kinderopvang toeslagen en een achterstand in het betalen van hun verzekeringspremie. De deurwaarders worden ook sneller ingeschakeld waardoor de schulden nog hoger uitvallen. De schulden aan de Zorginstituut zijn ook aanzienlijk, te weten tussen de 2.000 en 6.000 euro. Mevrouw Alcantara van “Alcantara method” is gevraagd deze cursus in het Spaans te verzorgen. In augustus is er een contract afgesloten tussen de 3 partijen waarin maximaal 50 personen een budgetcursus mogen volgen. Van deze training bestaande uit 8 bijeenkomsten, mag er slechts 2 keer per persoon worden verzuimd. De cursus zal in het Nederlands worden verzorgd met uitleg in het Spaans. De training is praktijkgericht met bruikbare tips en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Groep 1:

In augustus hebben 30 personen zich aangemeld en zijn wij op 2 september met een groep van 12 personen gestart. Van de 12 personen hebben 10 personen de training afgerond. Twee personen moesten in verband met hun (vrijwilligers)werk stoppen en kozen voor een andere tijdstip. Doordat de cursus in twee talen werden verzorgd was er een grote betrokkenheid en kleine uitval. Ook kwamen de deelnemers na afloop van elk les met hun brieven en rekeningen om te bellen naar instanties door eventueel een regeling te treffen. Mocht er uitval dreigen, werd de deelnemer persoonlijk benaderd en herrinderd hoe belangrijk het is om de cursus af te ronden. Dankzij deze persoonlijke, creatieve en duidelijke benadering wist ProFor grote uitval te voorkomen. Ook was samenwerking met MaDi frequent en werd er wekelijks teruggekoppeld. De onderwerpen waren; Je inkomen en je uitgaven. Je kasboek, Je administratie op orde hebben, Uitkomen met je inkomen, Schulden voorkomen en Slimme bespaartips. Wij hebben gemerkt dat er meer dialoog ontstond binnen de groep en openlijk hun problemen met elkaar bespreken. Door met een kleine groep te werken, heb je de juiste aandacht van de groep en kan je aan iedereen de juiste aandacht geven. Ook hebben wij ontdekt dat tijdens de lessen er deelnemers waren die geen huiswerk maakten. Enkele cursisten gaven openlijk toe dat zij niet kunnen lezen en schrijven. ProFor en MaDi gaan later dit probleem oppakken.

61 bespaartips geschreven door Bret van Putten:

Lees het artikel: '61 Bespaartips waar je echt wat aan hebt'. Hierin wordt uitgelegd hoe mensen makkelijk geld kunnen besparen, waarbij de beste tips op een rijtje overzichtelijk bij elkaar zijn gezet.