Welkom op de website van Stichting ProFor

Sinds 1997 zijn wij er om personen met een hulpvraag of mensen in de achterstandsproblematiek te helpen. We richten ons op etnische minderheidsgroepen in Nederland, in het bijzonder Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen.

Onze aanpak kenmerkt zich het beste door onze laagdrempeligheid. Hierbij stellen we het eigen initiatief van de hulpvrager centraal in ons traject. Onze vrijwilligers werken door een resultaatgerichte aanpak zo snel mogelijk naar zelfredzaamheid.

ProFor staat midden in de samenleving. Samen met onder andere de wijkagent en medewerkers uit het sociaal domein zoals schuldhulpverlening komen we tot een daadkrachtige aanpak. Daarnaast komt u ons regelmatig tegen op één van onze activiteiten die wij al dan niet samen met andere (maatschappelijke) instellingen organiseren, zoals cursussen en themabijeenkomsten.

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van de activiteiten die wij organiseren en vermelden wij relevante nieuwtjes. Wilt u meer weten over Stichting ProFor of heeft u een hulpvraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op.