Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Praat Nederlands met Me

Maria maakt huizen schoon. Wat moet ze doen als haar baas een briefje voor haar achterlaat en
ze begrijpt het niet want het is in het Nederlands?
Voor iedereen die Nederlands moet leren maar smoesjes heeft om zich niet in te schrijven voor een cursus Nederlands. Smoesjes en gegronde redenen...... Deel 1 (in het Spaans) Deel 2 11-12-2017

De organisaties Synchroon Plus, Profor en EDUZA werkzaam in Amsterdam Zuidoost hebben de handen ineen geslagen om bij te dragen aan het verbeteren van mogelijkheden voor docenten. Dit om gezamelijk de mogelijkheid te creëren om de Nederlandse taal ook buiten de formele lessituatie te kunnen oefenen.

Project Praat Nederlands met Me
Het project ‘Praat Nederlands met Me’ beoogt meer mogelijkheden voor docenten te creëren om ook buiten de formele lessituaties de Nederlandse taal te kunnen beheersen en kennis te laten maken met de hieruit voortvloeiende mogelijkheden.
Tijdens het Taalfeest op 25 maart, maken deelnemers kennis met diverse mogelijkheden en activiteiten waarbij zij de Nederlandse taal kunnen oefenen. Deelnemers kunnen zich die dag ook inschrijven voor taal-oefen & doe-groepen. In drie gebieden in Zuidoost zal een taal-oefen & doe-groep starten, waar deelnemers één keer per week bij elkaar kunnen komen.

De start van het project "het Taalfeest" op 25 maart is een feest, met optredens van vermaak in het teken van taal.

In het kort - Wat houdt ‘Praat Nederlands met Me’?
- Een bewustwordingscampagne voor ‘docenten’ en hun ‘omgeving’ om de Nederlandse taal (buiten de   taallessen) te kunnen gebruiken en oefenen;
- Het creëren van informele, op den duur zich zelf organiserende taal-oefen & doe-groepen;
- Een mogelijkheid voor docenten om op eigen niveau, laagdrempelig, uitgaande van eigen situatie en   mogelijkheden, gestimuleerd te worden om de Nederlandse taal te gebruiken;
- Een stimulans voor deelnemers om hun zelfredzaamheid te verbeteren;
- Het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal kan negatieve gevolgen hebben voor het
  beheer van de financiën. Daarom is er ook aandacht voor ‘financiële woordenschat’. Deelnemers
  maken kennis met het cursusaanbod ‘Taal en persoonlijke financiële administratie’ (Sagenn);
- Een stimulans voor deelnemers om zich na afloop aan te sluiten bij een sport, spel, culturele- en/of   ontspanningsactiviteit in Amsterdam Zuidoost (waar Nederlands gesproken wordt);
- Samenwerking tussen formele- en informele taalaanbieders in Amsterdam Zuidoost;
- Bevorderen van vaardigheden betreft vrijwilligers om informele taalgroepen te kunnen begeleiden;
- Bevorderen van vaardigheden voor docenten om succesvol eigen taal en oefengroepen te kunnen   organiseren.