SAVE THE DATE
Lezing:
“Van stille diplomatie tot invloedrijke positie:
20 jaar Vereniging Antilliaans Netwerk”
  Graag nodigt het bestuur van Vereniging Antilliaans Netwerk u uit voor
haar eerste online netwerklezing van 2021 via Zoom op
zondag 7 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur
De lezing heeft de werktitel “Van stille diplomatie tot invloedrijke positie” en wordt gehouden door onze gastspreker, staatsraad de heer Paul Comenencia.  
Sinds 2004 is Comenencia lid van de Vereniging Antilliaans Netwerk, het jaar dat hij naar Nederland kwam als Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen. Daarvóór had hij 20 jaar op Curaçao gewerkt, eerst als journalist en communicatieadviseur en vervolgens jarenlang als plaatsvervangend directeur en directeur van de Kamer van Koophandel.
Zijn LinkedIn – profiel vermeldt daarnaast ook een hele reeks nevenfuncties, voornamelijk als toezichthouder van non-profitorganisaties. Na zijn jaren als gevolmachtigde minister, was hij Nederlands consul-generaal in Rio de Janeiro en, vanaf 2014, algemeen adviseur van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. In 2018 is hij benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk op voordracht van de regering van Curaçao, en tot begin dit jaar was zijn belangrijkste nevenfunctie die van voorzitter van Stichting WeConnect.
Hij heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en een leergang hoger management gevolgd voor bestuurders van grote bedrijven en organisaties.
 
Tijdens de lezing zal Paul Comenencia terugblikken op 20 jaar Vereniging Antilliaans Netwerk, maar vooral kijkend naar de toekomst!
 
In het onderdeel van het programma, Young Professionals aan het woord:

Raimie Richardson, leraar & entrepreneur, deelt zijn ervaringen met ons over zijn bijdrage aan de documentaire ‘Nieuw Licht: het Rijksmuseum en de slavernij’ van regisseur Ida Does. Tevens vertelt hij over zijn bijdrage aan de tentoonstelling over slavernij. De tentoonstelling opent in het voorjaar 2021 in het Rijksmuseum.
Bent u geïnteresseerd om de lezing bij te wonen? klik op deze link.  
Speciaal in het kader van ons 20-jarig jubileum worden onze leden een jaar lang in de schijnwerpers gezet.
Lezing: “Van stille diplomatie tot invloedrijke positie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *