Beste cliënten en bezoekers van ProFor,

Alle maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zullen u niet ontgaan zijn. Ook als ProFor moeten wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Vanwege de door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus is het kantoor van ProFor tot (in ieder geval) 31 maart gesloten. Als organisatie doen wij zoveel mogelijk om bij te dragen aan het niet verder ontwikkelen en verspreiden van dit virus.

U kunt ons bellen op 0612966894 (Whatsapp) voor vragen of hulp.

Estimados clientes y visitantes de ProFor,

ProFor tambien tiene que tomar todas las medidas para evitar una mayor propagación del virus Corona. Como ProFor también debemos asumir nuestra responsabilidad en esto. Debido a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al coronavirus, la oficina de ProFor está cerrada hasta (al menos) el 31 de marzo. Como organización, hacemos todo lo posible para contribuir a un mayor desarrollo y propagación de este virus.

Puede llamarnos al 0612966894 (Whatsapp) para preguntas o ayudas.

Dear ProFor clients and visitors,

You will not have missed all measures to prevent the further spread of the Corona virus. As ProFor we must also take our responsibility in this. Due to the measures taken by the government regarding the coronavirus, the ProFor office is closed until (at least) March 31. As an organization we do as much as possible to contribute to the further development and spread of this virus. You can call us on 0612966894 (Whatsapp) for questions or help.

Profor kantoor tijdelijk gesloten, office temporary closed, oficina temporalmente cerrada

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *