Bekijk ook het artikel op AT5.

Voorkomen van escalatie en geweld, doorbreek de cirkel

Problematiek in cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) schat dat in Amsterdam ongeveer 8.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar slachtoffer zijn van geweld, zoals fysieke en/of psychische mishandeling en/of verwaarlozing, seksueel misbruik. Of ze zijn getuige van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een grote invloed op de samenleving. Jaarlijks hebben meer dan 200.000 personen te maken met huiselijk geweld waarvan 40 tot 50 met dodelijke afloop.

Van deze 4 punten is ProFor sinds 2008 tot nu bezig met preventie (voorlichting), signaleren en melden (bespreken met Veilig Thuis en de Blijfgroep) en interveniëren en nazorg (ten behoeve van de cliënten).

Activiteiten Huiselijk geweld Zuidoost

ProFor wil graag een platform vormen samen met de Politie, het Stadsdeel Zuidoost, Venzo en een jongerenorganisatie om ervaringen met elkaar te delen.

Organisaties die met kinderen en volwassenen werken, kunnen worden geholpen bij het opstellen of aanpassen van hun Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. In gesprekken met de verantwoordelijke personen van die organisaties, wordt de wettelijke verplichting en/of de wenselijkheid van het invoeren en gebruiken van een meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling besproken.

Daarbij kan door de betreffende organisatie een checklist worden opgesteld en gebruikt bij het invoeren en borgen van de Meldcode binnen de eigen organisatie. Kennis van de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling zal worden bijgebracht om deze meldcode te kunnen toepassen.

Voor organisaties in Zuidoost worden bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. De te behandelen onderdelen zijn: Ouderen en geweld, kindermishandeling Belangrijk is dat mensen signalen van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling in de eigen omgeving leren herkennen. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de volgende aandachtsgebieden worden besproken:

  • Open staan voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Leren om advies te vragen bij Veilig Thuis en de zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. U wordt geleerd hoe een melding te doen van kindermishandeling.
  • Jaarlijks worden 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken en waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over ouderenmishandeling is belangrijk.
Project Huiselijk geweld Zuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *