Verborgen Schatten is gestart!

Het Social Pact maakt zich sterk voor het verminderen van de armoede in Amsterdam Zuidoost. Eén van de manieren waarop we dit doen is door voorlichting te geven over armoedevoorzieningen.

Sinds kort doen we dit (ook) in de vorm van het project “Verborgen Schatten in Zuidoost”! (Zie ons persbericht op onze website).

Ijssie in de wijk

In de komende periode zult u het project in de wijken van Amsterdam Zuidoost tegenkomen, onder andere in de vorm van voorlichtingen “Ijssie in de Wijk”.

Op centrale locaties geven onze getrainde vrijwillige sleutelpersonen samen met het Flying Squad de bewoners informatie over armoederegelingen (klik hier voor de tijden en plaatsen).

Houd onze website in de gaten voor verdere activiteiten!

“Verborgen schatten in Zuidoost” van start!