ProFor start in samenwerking met SPE, Service Punt Emancipatie te Amsterdam, een training om personen die een eigen bedrijf hebben of willen starten, deze te ondersteunen.

Doel:

Doel van dit project is dat de deelnemers werken aan het vergroten van hun financiële vaardigheden. Het is de bedoeling dat zij gewoontegedrag doorbreken en dat zij bewust werken aan gedragsverandering voor de lange termijn. De deelnemers hoeven niet zelf over alle financiële vaardigheden te beschikken. Het is belangrijk om te weten wat je niet weet of kan, zodat je daarvoor anderen kunt raadplegen. Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig zijn financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen

ProFor start met elk persoon door een intake gesprek te voeren.

Aan de hand van het gesprek is het voor ProFor duidelijk wat voor problemen de deelnemer heeft en kan er adequaat hulp worden geboden.

Indien de financiële problemen dusdanig groot zijn wordt er deskundige en formele hulp ingeschakeld.

Wie:

ProFor willen vrouwen die als zzp’er werken, ondersteunen die door corona een moeilijke tijd hebben.

  • Onderzoeken de financiële problemen, deze vrouwen steun bieden te stabiliseren
  • Budget cursus en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en doorverwijzen.
  • Stagiairs Social Work betrekken bij dit project met de kans op een betaalde baan.
  • Professionals worden ingezet voor de cursussen en de vrijwilligers gesprekken voeren, vertrouwen winnen maar ook werven van deze vrouwen coachingsgesprekken voeren.
  • Medewerkers persoonlijke ondersteuning ondersteunen. Deze vrouwen hebben diverse achterstanden en in deze corona tijd nog extra er bij.

Wat:

Intake gesprekken:
ProFor start met elk persoon door een intake gesprek te voeren. Aan de hand van het gesprek is het voor ProFor duidelijk wat voor problemen de deelnemer heeft en kan er adequaat hulp worden geboden.

Budgetcursussen:
De cursus heeft als doel om financieel gezond gedrag te bevorderen. Door overdracht van informatie wordt de financiële kennis van de deelnemers vergroot en de financiële vaardigheden verbeterd.

3 coachings gesprekken op maat.
Na deze cursussen krijgt elke deelnemer 3 individuele coaching op maat zodat er tijdens de cursus niet te veel over prive zaken worden gesproken.

Voorlichting cq training door professionals waar de vrouwen behoefte aan hebben.
De thema’s zijn geschikt voor zowel preventieve als curatieve aanpak. Er zijn ook onderwerpen die niet echt populair zijn, maar wel zinvol om in te zetten.

Nazorg gesprekken
Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over de verkregen vaardigheden, evaluatie doorverwijzing en de toekomst.

ZZP’ers en corona/moeizame tijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *