Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Omgaan met budget

ProFor is vanaf oktober 2014 gehuisvest middenin in de H-buurt en hierdoor gevestigd bij de doelgroep, waardoor een laagdrempelige aanpak mogelijk is.

Onze focus ligt op de speerpunten van schulden, werk, onderwijs en gezondheid. Maar ook vaders en ouderen verdienen onze aandacht. Familie coaches worden ingezet en helpen vooral multi-probleemgezinnen achter de voordeur. Onze coaches verenigen diverse functies in één persoon en zijn in staat om op de eerste lijn problemen op te pakken. Zij richten zich vooral op diagnose, signalering, preventie, coaching en begeleiding. Succesfactoren zijn het laagdrempelige en outreachende karakter van de aanpak en de nadruk op maatwerk per gezin of persoon. Spaanstaligen (de meesten hebben een Nederlands paspoort) hebben extra begeleiding nodig bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Veel instanties verstaan en spreken geen Spaans met als gevolg dat er veelvuldig communicatieproblemen en misverstanden ontstaan. Bij ProFor melden zich de afgelopen paar jaar steeds meer Spaanstaligen (met een Nederlandse of een ander paspoort). Momenteel vormen Spaanstaligen zelfs de meerderheid van de hulpvragers: 60% (naast 20% uit het Caribisch gebied en 20% uit overige gebieden). Doordat binnen ProFor diverse personen Spaans spreken of afkomstig zijn uit deze landen, kan ProFor een belangrijke rol spelen om deze Spaanstaligen zich thuis te laten voelen in Nederland.

Veel problemen binnen gezinnen hebben te maken met geld en vooral het vooruitschuiven van financiële problemen, waardoor uiteindelijk een ontwrichtende situatie kan ontstaan. De meesten moeten leven van een minimum inkomen met kleine kinderen. Soms hebben zij twee banen om te kunnen overleven. Vaak kan er vanwege beslaglegging geen aanspraak worden gemaakt op kinderbijslag en andere toeslagen. Kinderen gaan zonder voldoende te hebben gegeten naar school of hebben geen geld voor reiskosten om naar school te gaan. Per 1 juli 2015 is de nieuwe uitkeringsnorm van kracht waardoor er nog minder inkomen is in zo’n gezin. Men houdt gemiddeld €100 over om te eten en te leven. Soms ook niets en moet men lenen om maandelijks rond te komen. De laatste tijd worden er steeds meer personen aangemeld bij de voedselbank. In Amsterdam Zuidoost (Bijlmer en andere wijken) wonen relatief veel gezinnen waarbij de geschetste problematiek speelt. In Zuidoost is het percentage werklozen het hoogst van alle stadsdelen. De criminaliteitsindex 2013 laat zien dat Bijlmer Centrum op afstand de meeste risicofactoren van alle Amsterdamse buurten kent voor het ontwikkelen van crimineel gedrag, dit zowel onder volwassenen als jongeren. De politie geeft aan dat integrale aanpak gericht op jeugd, hangvolwassenen, drugspreventie en dagbesteding nodig blijft in heel Bijlmer Centrum en specifiek in de H-buurt en Venserpolder. Volgens het rapport Gebiedsagenda Bijlmer Centrum, is intensieve aanpak van essentieel belang.

61 bespaartips geschreven door Bret van Putten:

Lees het artikel: '61 Bespaartips waar je echt wat aan hebt'. Hierin wordt uitgelegd hoe mensen makkelijk geld kunnen besparen, waarbij de beste tips op een rijtje overzichtelijk bij elkaar zijn gezet.