Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Family Coaches

ProFor heeft een team van mensen afkomstig uit de verschillende etnische doelgroepen die contacten onderhouden met gezinnen waar problemen zijn.

Het gaat hierbij om het inventariseren van die problemen en vervolgens doorverwijzen en doorgeleiden naar instellingen die hulp kunnen bieden. Ze nemen daarbij het werk van de instellingen niet over maar doen voorwerk zoals bijvoorbeeld het vast op een rijtje zetten van bestaande schulden of nagaan of alle verzekeringen goed zijn geregeld. Kortom zij zorgen ervoor dat de juiste instanties worden ingeschakeld, dat de client daar ook daadwerkelijk afspraken mee maakt en die afspraken nakomt en dat de client er ook goed voorbereid heen gaat. Family Coaches spreken letterlijk en figuurlijk de taal van de client en treden dan ook letterlijk en figuurlijk op als tolken. Op dit moment wordt er nauw samengewerkt met jeugdzorg en allerlei andere instellingen.

Voor instellingen die communicatieproblemen ervaren met clienten danwel clienten moeilijk kunnen bereiken is samenwerken met de Family Coaches een goede optie.