Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Spelkoffer Zien en Herinneren

Korte introductie van de spelkoffer Zien en Herinneren ten behoeve van Surinaamse en Caribische Nederlandse ouderen

In 2008 heeft LSMO (Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen) spelmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt wordt in de dagopvangprojecten voor Molukse ouderen. Het materiaal is bedoeld als basis materiaal dat uitgebreid kan worden met voorwerpen die de ouderen zelf aandragen. Als voorbeeld van dit materiaal is er een koffer met voorwerpen ontwikkeld die herkenbaar zijn voor de belevingswereld van Surinaamse ouderen. Het spelkoffer Zien en herinneren bevat een gevarieerd aanbod van materiaal, om activiteiten mee uit te voeren met Surinaamse en Caribische ouderen. Het materiaal is zowel Surinaams als Antilliaans, Arubaans en dat betekent dat bijvoorbeeld de illustraties van het memory-spel over dieren en planten gaan, die in Suriname op de Antillen en Aruba voorkomen; de films gaan over Suriname, Antillen en Aruba betreffende zorg aan o.a. deze ouderen. Het materiaal is geënt op de belevingswereld van Surinaamse en de Antilliaanse en Arubaanse ouderen, omdat het voor hen herkenbaar moet zijn. De spelkoffer bevat materiaal waarmee verschillende activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Activiteiten waarbij een appèl wordt gedaan voor diverse vaardigheden bij ouderen; zoals voelen, ruiken, herinneren vertellen en het leggen van sociale contacten. Het spelen van memory is bij uitstek een groepsactiviteit. Het is een activiteit om op een ontspannende manier nieuwe sociale contacten aan te gaan en een saamhorigheidsgevoel te kweken. De deelnemers kunnen vertellen wat ze herkennen uit de afbeeldingen of welke herinneringen ze hebben aan Surinaamse voorwerpen.

De spelkoffer is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers in woonzorgcentra, verzorging- en welzijnsinstellingen, die activiteiten organiseren of uitvoeren in het kader van de dagopvang, van deze ouderen. Maar ook voor ontmoetingsactiviteiten in een buurthuis of activiteitencentrum.