Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Laat je stem horen

Op 28 augustus 2014 heeft de Politie en een aantal initiatiefnemers een brainstormsessie georganiseerd met de Spaanstalige gemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Oogmerk was: van gedachten wisselen over de knelpunten en/of aandachtspunten van de Spaanstalige gemeenschap met een afvaardiging van de politie, lokale politici en sleutelpersonen uit de Spaanstalige gemeenschap.

Door in dialoog te treden worden de hulpvragen van de Spaanstalige gemeenschap in beeld gebracht. Vervolgens kan gezamenlijk worden onderzocht welke oplossingsmodellen zich voor de begeleiding van de doelgroep lenen.

Sinds die brainstormsessie organiseert ProFor, samen met de Politie, IND en Kerken in Amsterdam, jaarlijks een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden medewerkers van de Politie, Vreemdelingendienst, Marechaussee en de IND gevraagd informatie te verstrekken over wonen en werken in Nederland, en de geldende regels en wetten. Naast de deelnemers zijn ook mensen uit de politiek en hulpverlening aanwezig. Er wordt gesproken over: verblijfs- en werkvergunning, kinderen en migratie, het uitzetten uit Nederland, trouwen met iemand uit een ander land, etc.

Tijdens deze bijeenkomst verstrekken organisaties als de IND, Marechaussee, Vreemdelingenpolitie en de Politie informatie aan de deelnemers. Hierna krijgen deelnemers gelegenheid om vragen te stellen. Op deze wijze krijgen de deelnemers hopelijk antwoord op hun (hulp)vragen. Ook zijn er medewerkers van de Politie in de zaal. De Politie zal met de kerngroep samenwerken als het gaat om bemiddeling, of het oplossen van de taalbarrière.

Het nut van de bijeenkomst is dat personen uit de illegaliteit komen, en indien nodig, bescherming krijgen bij o.a. geweld. Gezinnen die soms al jaren in Nederland wonen en werken krijgen antwoord op hun gestelde vragen. De Spaanssprekende gemeenschap krijgt antwoord op vragen over veelal moeilijke onderwerpen, of worden doorverwezen. De doelgroep wordt gestimuleerd om hun (veelal negatieve) houding tegenover de politie te veranderen. Ook de Politie staat achter deze vorm van voorlichting aan deze voor de Politie moeilijk bereikbare doelgroep.

Voor de doelgroep wordt zichtbaar welke ondersteunende organisaties en hulpverleners er zijn. De ervaring leert dat juist Spaanstaligen problemen ondervinden als het gaat om integratie en participatie vanwege taalproblemen.

Niet alleen de deelnemers maar ook de hulpverleners die met deze doelgroep werken hebben behoefte aan informatie en voorlichting.

 

De volgende bijeenkomst is gepland op 14 juni.

Deze vindt plaats Gebouw I am Jong, Hoogoorddreef 2 Amsterdam Zuidoost (naast politie bureau).

Titel: Cyberpesten met subonderdelen: Snitchen, afpersing en wapen bezit op scholen. Cyberpesten was de afgelopen keer het onderwerp. Dit wordt verder uitgediept, en de uitnodiging volgt.