Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Onderzoek HvA

Er is sprake van een vruchtbare samenwerking tussen ProFor, SPH, MWD en HvA (afdelingen Maatschappij en Recht). 

Meer dan vijftien jaar werken Lucia Martis van ProFor en Leonie van der Valk van de Hogeschool van Amsterdam samen ten behoeve van de: empowerment van kinderen en burgers in Amsterdam Zuidoost. Dankzij deze samenwerking dragen studenten direct bij aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van kwetsbare kinderen in Zuidoost. Studenten leren daarnaast in de praktijk vorm te geven aan een laagdrempelige naschoolse opvang. Zij worden daarbij ondersteund door hun docenten, professionals en praktijkcoaches van ProFor. Vierdejaars van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening geven leiding aan eerste- en tweedejaars studenten. De studenten raken zo nauw betrokken bij het leven van de kinderen in Zuidoost. Zo ontstaat een win-winsituatie: kinderen krijgen steun bij hun huiswerk en vergroten hun sociale vaardigheden. De hbo-studenten raken betrokken bij het leven van kwetsbare kinderen in Zuidoost en leren daarnaast wat er allemaal nodig is om in de praktijk een project te kunnen runnen. Na verloop van tijd zijn ook studenten van andere afdelingen van de Hogeschool van Amsterdam bij gaan dragen aan de empowerment van kinderen in het kader van Future Kids. Jaarlijks lopen er gemiddeld 45 studenten stage bij ProFor, dit met een looptijd van 1 jaar. Naast een vruchtbare samenwerking heeft ProFor studenten in de gelegenheid gesteld om onderzoek te doen. Dit ten behoeve van de empowerment van kwetsbare burgers. Dankzij onze grote netwerk en laagdrempelige voorzieningen krijgen studenten echt het gevoel dat hun onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de positie van kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen. Dat biedt hen een confronterende en leerzame ervaring.

De onderzoeken stimuleren de methodiekontwikkeling van ProFor en hebben als doel: de verbetering van de positie van de kwetsbare gezinnen in Amsterdam Zuidoost. Het laatste jaar zijn de volgende praktijkgerichte onderzoeksprojecten uitgevoerd door HvA-studenten van de minor 'diversiteit in de stad' en de minor 'huiselijk geweld':