Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

leven, eten en bewegen

ProFor verzorgt in samenwerking met de GGD Amsterdam een project over gezondheid. Tussen februari en oktober 2016 zal ProFor in opdracht van de GGD haar achterban informeren over gezondheid: leven, eten en bewegen.

ProFor wil aandacht besteden aan de speerpunten van het gezondheidsbeleid van de gemeente Amsterdam: voeding en welzijn. Door het uitvoeren van dit project zal ProFor meer inzicht krijgen in de sociale, emotionele en lichamelijke gezondheid van haar achterban. De kennis wordt vergroot, vaardigheden worden aangeboden en gedragsverandering vindt plaats. 

Aan het Programma Aanpak Gezond Gewicht doen ouders en jongeren mee en hebben later profijt van. Het hoofddoel is de Spaanstalige en Caribische doelgroep bewustmaken van een gezonde leefstijl ter voorkoming van overgewicht en daarbij komende complicaties. Het subdoel betreft de kwaliteit van het leven te verbeteren, door te zorgen dat we lekker in ons vel zitten. Het project bestaat uit een onderzoek, voorlichting en training van de medewerkers om de achterban te informeren.

Looptijd van het project:

Onderzoek:                 Februari tot juni 2016;
Mei 2016:                    Voorlichting door GGD over gezonde levensstijl;
1 juli 2016:                  Theater en Dialoog over “Niet lekker in je vel zitten”;
September 2016:        Voorlichtingsbijeenkomst;
Oktober 2016:             Workshop.

Deze bijeenkomst is georganiseerd dankzij een bijdrage van GGD Amsterdam