Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

verslag 3e bijeenkomst Spaanstaligen

Onze derde bijeenkomst voor Spaanstaligen op 19 november 2015 had als thema huiselijk geweld.

Een delicaat onderwerp dat daarom binnen een kleine ruimte in het CEC / SouthEast werd besproken. Onder leiding van Ramon Arnhem ging het publiek in gesprek met de politie, de IND en de Blijfgroep (maatschappelijk werk). De instanties gaven een presentatie en gingen in op vragen uit de zaal. Er waren ongeveer 40 aanwezigen.

Gedurende de bijeenkomst kwamen familie en vrienden binnen van Sandra Garcia Geraldino, die afgelopen zomer door haar ex-partner met geweld om het leven is gebracht. Voor meer informatie over deze en andere bijeenkomst(en), kunt u contact opnemen met Stichting ProFor: http://profor.nl/contact